BİLİMSEL PROGRAM


14:00-14:10    AÇILIŞ
        Meral Mert - Özgür Keşkek

14:10-15:10    İÇ HASTALIKLARINDA POLİKLİNİK YAKLAŞIMLARI
        Oturum Başkanları: Abdülbaki Kumbasar, Kenan Sağlam

        ANEMİLER: NASIL TANIYALIM, NASIL TEDAVİ EDELİM, KİME KAN VERELİM?
        Konuşmacı: Ali Özdemir

        POLİKLİNİKTE KARDİYOVASKÜLER RİSKLER: NEYE
        DİKKAT EDELİM, HANGİ TESTLERE BAKALIM, TEDAVİ?

        Konuşmacı: Cem Şahin

15:10-15:20   TARTIŞMA

15:20-15:30   KAHVE MOLASI

15:30-16:30    KLİNİK ARAŞTIRMA - GİRİŞ, TASARIM, YAYIN, DEĞERLENDİRME
        Oturum Başkanları: Ahmet Akgül, Selami Bülün

        ÇALIŞMAYI NASIL TASARLAYALIM? NASIL YAYINLAYALIM?
        Konuşmacı: Özgür Keşkek

        ÇALIŞMAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM?
        Konuşmacı: Ahmet Akgül

16:30-17:30   SÖZLÜ BİLDİRİLER
        Başkanlar: Semir Paşa, Hilal Uysal, Pınar Karakaya, Meltem Sertbaş (Salon1)

        Seda Sancak, Lezzan Keskin, Oğuzhan Dizdar, Ahmet Ziya Şahin, (Salon 2)

        Yıldız Okuturlar, Cem Şahin, Ahmet Akın, Mehmet Yavuz Gürler (Salon 3)


09:00-10:00   ONKOLOJİK VE HEMATOLOJİK SORUNLAR
        Oturum Başkanları: Kenan Sağlam, Ali Özdemir

        ONKOLOJİK ACİLLERİN YÖNETİMİ
        Konuşmacı: Semir Paşa

        NÖTROPENİ VE TROMBOSİTOPENİYE YAKLAŞIM
        Konuşmacı: Itır Demiriz

        POLİSİTEMİYE YAKLAŞIM
        Konuşmacı: Yıldız Okuturlar

10:00-11:00   ROMATOLOJİDE ÖNEMLİ KONULAR
        Oturum Başkanları: Yıldız Okuturlar, Banu Böyük

        ROMATOLOJİK HASTALIKLARIN SİSTEMİK BULGULARI
        Konuşmacı: Hilal Bektaş Uysal

        REAKTİF ARTRİTLERE YAKLAŞIM
        Konuşmacı: İhsan Ateş

        OSTEOARTRİT TANI VE TEDAVİSİ
        Konuşmacı: Adile İrfan Ortaköylüoğlu

11:00-11:15  KAHVE MOLASI

11:15-12:00  UYDU SEMPOZYUMU

         TİP 2 DİYABETTE YENİ DÖNEM: KARDİYOVASKÜLER KORUMA VE KOLAYLIK
        Konuşmacı : Meral Mert         
12:00-13:00  ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-13:45  UYDU SEMPOZYUMU

         OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNCEL PPİ TEDAVİSİ

        Konuşmacı: Özgür Keşkek        
13:45 - 14:30   NEFROLOJİDE ÖNEMLİ KONULAR
        Oturum Başkanları: Ali Mert, Semir Paşa

        PROTEİNÜRÜ NE ZAMAN FİZYOLOJİK NE ZAMAN PATOLOJİK? TANI VE TEDAVİ
        Konuşmacı: Oğuzhan Dizdar

      HEMATÜRİLERE YAKLAŞIM
        Konuşmacı: Ahmet Akın

14:30-14:45  KAHVE MOLASI

14:45-15:45   SIK RASTLANAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
        Oturum Başkanı: Abdülbaki Kumbasar, Arif Yüksel

        GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ VE TEDAVİSİ
        Konuşmacı: Ramazan İlyas Öner

        MİDE VE DUODENAL ÜLSERLERİ
        Konuşmacı: Pınar Yıldız

        İRRİTABLE BARSAK SENDROMU
        Konuşmacı: Banu Böyük

15:45-16:25   POLİKLİNİKTE YAŞLI HASTA TAKİBİ
        Oturum Başkanları: Mustafa Cankurtaran, İhsan Ateş

        YAŞLI HASTADA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUĞUNA YAKLAŞIM
        Konuşmacı: Arif Yüksel

        YAŞLI HASTADA POLİFARMASİ: REÇETEDE NEYE DİKKAT EDELİM? HANGİ İLACA
        ÖNCELİK VERELİM?

        Konuşmacı: Mustafa Cankurtaran

16:25-16:40  KAHVE MOLASI

16:40-17:40  SÖZLÜ BİLDİRİLER
        Başkanlar: Özgür Keşkek, Ali Özdemir, Gönenç Kocabay, İlyas Öner,Abdullah İlhan (Salon         1,2)

        Meral Mert, Pınar Yıldız, Mine Adaş, Banu Böyük, İhsan Ateş (Salon 3,4)09:00-10:00  DİYABET İLE İLGİLİ BİTMEYEN SORUNLAR
        Oturum Başkanları: Seda Sancak, Mine Adaş

        DİYABETİK HASTANIN GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE HAZIRLANMASI

         Konuşmacı: Meral Mert

        İNSÜLİN TEDAVİSİNİN İNCELİKLERİ

        Konuşmacı: Mine Adaş

        ORAL ANTİ-DİYABETİKLER NE ZAMAN, NASIL, NE KADAR?

        Konuşmacı: Esra Ataoğlu

10:00-10:40  UYDU SEMPOZYUMU

        İNSÜLİN DİRENCİ KLİNİK YANSIMALARI VE YÖNETİMİ

        Oturum Başkanı: Özgür Keşkek

        Konuşmacı: Okan Sefa Bakıner    
10:40-10:55  KAHVE MOLASI

10:55-12:10   İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE ENFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
        Oturum Başkanları: Kadriye Kart Yaşar, Ali Mert

        ENFEKSİYÖZ İSHALLER VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

        Konuşmacı: Ali Mert

        ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ACİL YAKLAŞIMLAR

         Konuşmacı: Şemsi Nur Karabela

12:10-13:10  ÖĞLE YEMEĞİ

13:10-14:00  UYDU SEMPOZYUMU

        Hipertansiyon ve Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

        Konuşmacı: Semir Paşa, Gönenç Kocabay    
14:00-14:25  FARKLI AÇILARDAN TİROİD HASTALIKLARI
        Oturum Başkanı: Esra Ataoğlu
        Konuşmacı: Seda Sancak

14:25-14:50  HİPOFİZER YETMEZLİĞİN SİSTEMİK BULGULARI
        Oturum Başkanı: Meral Mert
        Konuşmacı: Yasin Şimşek

14:50-15:05  KAHVE MOLASI

15:05-16:05  İÇ HASTALIKLARINDA MALNÜTRİSYONA YAKLAŞIM

      Oturum Başkanları: Kürşat Gündoğan, Oğuzhan Dizdar

      MALNÜTRİSYONU NASIL TANIYALIM?
       Konuşmacı: Kürşat Gündoğan

      MALNÜTRİSYONU OLAN HASTADA ORAL-ENTERAL BESLENME
       Konuşmacı: Avşar Zerman

      MALNÜTRİSYONU OLAN HASTADA PARANTERAL BESLENME
       Konuşmacı: Seyit Uyar

16:05-16:45  POLİKLİNİKTE ANKSİYETE İLE BAŞA ÇIKMA

       Oturum Başkanları: Özgür Keşkek, Erhan Tuncel

       Konuşmacı: Şengül Şahin

16:45-17:00  KAHVE MOLASI

17:00-18:00   OLGU SUNUMLARI
       Oturum Başkanları: Meral Mert - Ali Özdemir
       Olgu Sunumu 1 : Hacı Bayram Tuğtekin
       Olgu Sunumu 2: Tahir Alper Cinli
       Olgu Sunumu 3: Çağlar Köseoğlu

17:00-18:00   SÖZLÜ BİLDİRİLER
       Semir Paşa, Seyit Uyar, Ayça Serap Erden Tuncer, Ali Özdemir
       (Salon 1,2)

       İlyas Öner, Gönenç Kocabay,Özgür Keşkek, Oğuzhan Dizdar, Müjgan Gürler, Sibel
       Serin(Salon 3,4)


09:30 - 10:15  HEKİMİN POLİKLİNİKTE HUKUKİ SORUMLULUKLARI
       Konuşmacılar: Dr. Av. Mert Van - Av. Çağla Atılgan Akgül

10:15-10:35    AKILCI İLAÇ KULLANIMI
       Oturum Başkanları: Selami Bülün, Hüseyin Aydın
       Konuşmacı: Müjgan Gürler

10:35-11:30    OBEZİTEYE YAKLAŞIM VE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
       Oturum Başkanı: Timur Selçuk Akpınar
       Konuşmacı: Murat Köse

11:30-11:40   KAPANIŞ