ANA KONU BAŞLIKLARI

* HİPERTANSİYONDA FARKLI TANILAR, YAKLAŞIMLAR

* DİYABETTE ETKİN EĞİTİM, ETKİN YAŞAM, ETKİN TEDAVİ

* LİPİD TEDAVİSİ KİME? NE ZAMAN? NASIL?

* MALNUTRİSYON NASIL TANIYALIM? NASIL TEDAVİ EDELİM?

* TROMBOSİTOPENİ VE NÖTROPENİYE YAKLAŞIM 

* PERİFERİK YAYMA

* REAKTİF ARTRİTLER

* ROMATOLOJİK HASTALIKLARIN SİSTEMATİK BULGULARI  

* ÇAĞIMIZIN SORUNU İBS 

* KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI YÖNETİMİ

* HİPERASİDİTE İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

* FARKLI BOYUTLARIYLA PROTEİNÜRİ 

* ONKOLOJİK ACİLLERİN YÖNETİMİ

* FARKLI AÇILARDAN TİROİD HASTALIKLARI

* OSTEOPOROZİ VİTAMİN D, KALSİYUM ÜÇGENİ